KKTC sınırları ve coğrafyası Picot-Sykes tarafından rastgele kalemle çizilen emperyalist harita ve çizgilere benzemez. KKTC coğrafyası, Kıbrıs’ta beş asırlık Türk varlığı ve Türk egemenliği yanında 1960 uluslararası antlaşmaları ile birincil hukuk altında tarihe tescil edilen haklarımızın ifadesidir. Kıbrıs’ın Türk Halkının yarım asra aşkın devam eden varoluş mücadelesinin kan ve gözyaşı ile çizilmiş sınırları ve topraklarıdır. Rum- Yunan Halkının kanlı ENOSİS saldırganlığı ve bu amaçla yapılan 15 Temmuz 1974 Yunan askeri darbesine karşı Kıbrıs Türk Halkının direnişi ve Türkiye’nin meşru müdahalesi ile güven içinde, insanca, özgür ve egemen yaşama haklarımızı teminat altına alan bu günkü coğrafyadır. Bu coğrafya, 1975 Denktaş- Klerides mutabakatına DAYALI nüfus mübadelesi, 1977- 79 Denktaş- Makarios ve Denktaş - Kiprianu antlaşmaları ile meşru zemin kazanmış ve Kuzey Kıbrıs’ın toprağında yeni hayatlar, bağımsız, demokratik ve egemen KKTC Devleti, başta yürütme, yasama ve yargı olmak üzere tüm organları ile kökleşmiş ve insanlık dışı ambargolara rağmen kayda değer bir gelişme kaydederek, yakın tarihinde ilk kez istikrar ,barış ve huzur içinde 42 yılını geride bırakmıştır. Ortadoğu’daki sismik siyasal gelişmelere ve kanlı iç savaşlara rağmen Kıbrıs, Barış ve huzuru iki kesimli, iki devletli bir coğrafyada iki eşit ve egemen Devlet olarak Türk Ordu'sunun caydırıcı güvencesinde kalıcı olarak yakalamıştır. Bu çerçevede Türk ve Rum Halkları arasında eşitlik ve karşılıklılık temelinde işbirliği gelişmektedir. Kıbrıs’ta kesintisiz Barış ve fiili çözüm 1974 de önemli ölçüde tesis edilmiştir. Gelecek bu temeller üzerine inşa edilmelidir. Bu esasları ve iki kesimliliği sözde AB normları ile ortadan kaldırmak, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin temeli olan Türkiye'nin etkin askeri varlığını ve tek taraflı müdahale hakları ile mevcut üçlü Garanti sistemini etkisizleştirmek barışın değil yeni huzursuzluğun ve çatışmaların reçetesidir. KKTC nin varlığını ve coğrafyasını ortadan kaldıran, bağımsızlık, eşitlik ve özgürlüğümüzü Rum- Yunan KANADININ insaf ve icazetine terk etmeye yönelik bu günkü müzakere süreci ve Federalizm kılıfı altında Rum egemenliğine endeksli arayışlar, ne yazık ki, çözümün değil yeni çatışmaların ve yeni savaşların reçetesidir!!! 

Rum Yönetimi Eski Dışişleri Bakanı Rolandis'in de ifadesiyle tüm müzakere süreçlerinde 15 ayrı çözüm planını sistematik olarak Rumlar reddetmiştir. Rolandis'e göre Bunların en az yedisi son derece makul olan barış planlarıydı. En son, Nisan 2004 de, BM Genel Sekreterinin adını taşıyan Annan Planına referandumda % 75 oranında kesin bir 'hayır 'iradesini ortaya koyan yine Rum kanadı olmuştur. Buna rağmen Rumlar Kıbrıs- AB tam üyeliği ile ödüllendirilirken, Barış Planını kabul eden Kıbrıs Türk KANADI'na tüm ambargo ve izolasyonların kaldırılacağına ilişkin BM ve AB nin açık teminatlarına rağmen bu insanlık dışı ve insanlık ayıbı haksız ve hukuksuz uygulamalar hala devam etmektedir. Kıbrıs sorununu yaratan ve bunca yıl çözümsüz kılan Rum - Yunan kanadının teslimiyetimizi öngören zulüm abidesi yarım asırlık bireysel ve kollektif insan hakları ihlallerine BM ve AB’nin kayıtsızlığı asla kabul edilemez. Bu uygulamalara son verilmemesi çözümsüzlüğün ana nedenlerin başında gelmektedir. Başta ABD olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği sorunu yaratan ve bunca yıl çözümsüz kılan tarafa hiç bir bedel ve yaptırım uygulamazken, Rum- Yunan KANADININ yarattığı bu sorunun ve çözümsüzlüğün en ağır bedellerini ödeyen Kıbrıs Türk Halkını ambargo ve izolasyonlarla teslimiyete zorlamak Rum KANADI açısından her türlü siyasal uzlaşma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu inanç ve düşüncelerimi ABD Dışişleri Bakanının Ankara ziyaretinin arifesinde Yunanistan'dan sonra Kıbrıs'a gelen ABD 'Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü' Düşünce Kuruluşu Yetkilileri ile kısa da olsa paylaşmaya çalıştım.